Povijest privatnog života 3: od renesanse do prosvjetiteljstva Povijest privatnog života 3: od renesanse do prosvjetiteljstva

Georges Duby, Philippe Ariès

Povijest privatnog života 3: od renesanse do prosvjetiteljstva

Izvorni naslov: Histoire de la vie privée, tome 3. De la Renaissance aux Lumières

Prijevod: Mirna Šimat; Maja Ručević;

ISBN: 9789538207396

Ključne riječi: novi vijek, Povijest, privatni život